Årets Multikulti er utsatt til september som følge av Covid 19.  Dato for Multikulti i 2020 blir publisert senere

Som vanlig en helg med alle nasjonaliteter som bor og oppholder seg i og i nærheten av Ringebu. Lørdagen er en fellesnasjonaldag som feires med mat og aktiviteter.

MULTIKULTI – 2. JUNI RINGEBU

1100 – 1400

Multikulti – en felles nasjonaldag for Ringebus innbyggere fra både inn- og utland.

Kunst, dans, underholdning og streetfood fra alle verdenshjørner. Stomp- orkester, vollyballturnering i parken, male-stasjon, hesteskokasting, fotballhjørne m. . Dette er et gratis arrangement.

«Multikulti» ble først arrangert i 2013 som en felles nasjonaldag for Ringebus innbyggere fra både inn- og utland, og har utviklet seg til å omfatte en hel helg, kalt «Multikultidagene». Første helga i juni står møtet mellom mennesker, kulturer og tradisjoner i fokus! Kunst, «street food» fra alle verdenshjørner, stomp-orkester, ballongslipp, bakgårdskonsert, stand-up i parken, foredrag og pilegrimsledens dag har stått på programmet. Velkommen til en helg med innsikt og ettertenksomhet, lek og moro, nye impulser og bekjentskaper!
Multikultidager Rigenbu

Historien bak Multikultidagene i Ringebu

I Ringebu kommune bor det folk fra nesten 50 ulike land! Det kulturelle mangfoldet anses som en av lokalsamfunnets særpreg og styrker. Mennesker er ressurser og muligheter, og vi har bokstavelig talt en verden av muligheter lokalt. Vi må bare bli litt bedre kjent med hverandre! Et møte mellom mennesker starter ofte med mat og musikk – det gjorde det også når Multikulti ble startet i 2013.  

Sentrum som smeltedigel og møteplass
I Ringebu kommune ser vi den sosiale, kulturelle og økonomiske verdien av at innbyggere og besøkende bruker «rommet mellom husene» i landsbyen til varierte, åpne aktiviteter og arrangement gjennom hele året. Landsbyens rolle som smeltedigel og møteplass er grunnlaget for et levende, inkluderende og attraktivt lokalsamfunn. Dette er en forutsetning for å kunne beholde og tiltrekke seg både innbyggere og kompetanse i fremtiden. Gågata og Kaupangerparken er eksempler på offentlige byrom som benyttes som uforpliktende sosiale arenaer for å treffes på tvers av alder, interesser og bakgrunn.

Multikulti – av oss, for oss
I 2013 ble arrangementet «Multikulti» for første gang føyd til i rekken av aktiviteter som får folk til å treffes. En komitè med representant fra kommunen, frivillige med ulik nasjonalitet, NAV, Ringebu læringssenter og asylmottaket gikk sammen om ett felles mål; å skape en positiv fellesarena for å feire og bli bedre kjent med alle kulturene som Ringebusamfunnet består av. Resultatet ble en folkefest i gata med smaksprøver fra alle verdenshjørner, «stomp»-orkester, leker og aktiviteter, musikk, underholdningsinnslag og parade. Dette har nå blitt en fast tradisjon i Ringebu. En felles opplevelse vi kan samles om gjennom forberedelsene i forkant, delta på og snakke om i etterkant. Gata pyntes etter alle kunstens regler, og flagg fra mange nasjonaliteter henges opp for å feire mangfoldet. Siden 2015 har arrangementet blitt rundet av med et stort, fargerikt og symbolsk ballongslipp.

Stedstilhørighet og fellesskap

Hvert år har Multikulti utviklet seg i både innhold, form og medvirkende personer – hele tiden med mål om å skape arenaer for å møtes og skape noe positivt sammen. I 2016 vokste arrangementet for første gang til å inkludere en hel helg, Multikultidagene. I tillegg til fargerik gatefest med «street food», kunst, musikk, lek og underholdning, stod også bakgårdsprat, stand-up i parken, ulike foredrag og pilgrimsvandring på programmet den første helga i juni. Det er beundringsverdig at flere arrangører og frivillige har sluttet seg til og gir oss alle en helg fylt med innsikt og ettertenksomhet, nye impulser, lek, moro og nye bekjentskaper. Det bidrar til å dyrke samholdet, den lokale stoltheten og følelsen av tilhørighet til lokalsamfunnet vi alle er en del av.


 

 

 

 

Se også: