Muen, Venabygdsfjellet - Norway
Muen, Venabygdsfjellet Foto: Tor Ivan Boine www.tiboine.com

Venabygdsfjellet er den nordligste delen av Ringebufjellet. Det ligger på østsiden av dalen og er innfallsporten til Rondane Nasjonalpark. Venabygdsfjellet er et av kommunens største reiselivsområder og har ulike overnattingsmuligheter, aktivitetstilbud, butikker, fjellkapell og privathytter.

 

 

venabygdsfjellet-ski
Foto: Tor Ivan Boine www.tiboine.com

Venabygdsfjellet har enestående muligheter for turgåing både sommer og vinter. Om vinteren er det over 200 km merkede og oppkjørte løyper i skogs- og høgfjellsterreng. Sommerstid innbyr områdene til turgåing med et rikt stinett i variert terreng. Stinettet er knyttet opp mot DNTs merkede stier fra Lillehammer til Rondane. Det omfattende nettet av merkede stier og veier gir også muligheter for sykkelturer.
Fjellovergangen FV 27, den såkalte Rondevegen, Ringebu–Venabygdsfjellet–Folldal–FV 29 Folldal–Hjerkinn, er korteste forbindelse til Trondheim, og strekningen Enden–Folldal har fått betegnelsen nasjonal turistveg.

Rondane nasjonalpark:

Rondane
Rondane sett fra Venabygdsfjellet – Foto: Tor Ivan Boine www.tiboine.com

Rondane nasjonalpark (963 km²) ble vernet som landets første nasjonalpark i 1962. I 2003 ble den utvidet slik at Venabygdsfjellet ble en del av nasjonalparken. Rondane har 10 fjelltopper på over 2000 meter. Landskapet er vilt og vakkert, og viser hvordan is og vann har formet bunner og trange juv. I nasjonalparken finnes rester av store fangstanlegg og fangstgraver fra steinalderen. Siste rest av den opprinnelige ville villreinstammen i Europa lever i Rondane.

 

12 villrein

Fjellet – urinnvånerne, villrein, jerv og kongeørn

I Rondane finnes de siste restene av den opprinnelige europeiske villreinen – Rondane-stammen (ca. 3800 vinterdyr, 1500 i Rondane nord og 2300 i Rondane sør). Ringebu kommune er et viktig helårsområde for store deler av delstammen i Rondane sør.
Villreinen er et arealkrevende dyr. Området er presset siden det er langt og smalt, og ved at deler av randsonene er omdisponert til turisme, hytter, veier og lignende. Ferdsel er også en del av trusselbildet, spesielt under kalvinga og den tøffe vinteren. Villreinen reagerer sterkt på menneskelig ferdsel. Derfor bør du lytte til fjelloppsyn og andre lokalkjente når du ferdes i fjellet. Hver og en har et ansvar – nyt synet på god avstand! Det finnes for øvrig en rekke «spor» etter fangst av villrein (reinsgraver, ledegjerder med mer) langt tilbake i tid. La dette ligge i fred.
Jerven har reinen som naturlig byttedyr. Den tar svake dyr, men lever ellers mest av åtsler. Jerven har fast tilhold i Ringebu hele året.
Kongeørnen utgjør et ledd i fjelløkosystemet og hekker fåtallig i kommunen. Den prøver seg av og til på reinskalver, men lever ellers av småvilt og åtsler.
Forekomsten av disse tre artene er kjennetegnet på et friskt fjell.
Villreinstammen i Rondane

Myfallet:

13 25 myfallet

Tre fosser med til sammen 100 meters fallhøyde. Merket sti fra Venabu Fjellhotell, 3 km én vei.

Dørfallet/Dørdalen:

14 dorfallet

Imponerende minicanyon med 60–100 meters fallhøyde. T-merket sti fra Venabu Fjellhotell, 6 km én vei.

Muen:

Fra Ringebus høyeste fjelltopp, 1424 moh., kan du oppleve en spektakulær utsikt. Fra FV 27 må du beregne 1–1,5 timer for å gå til toppen.

Muen, Venabygdsfjellet
Muen, Venabygdsfjellet – Foto: Tor Ivan Boine www.tiboine.com