Informasjonskontoret på Ringebu Skysstasjon stenger 1. januar 2019.

Høsten 2018 er det besluttet at Ringebu kommune ikke lenger kan drifte informasjonskontoret på Ringebu Skysstasjon.

Venterommet vil være åpent som tidligere og dørene er utstyrt med digitale dørlåser slik at venterommet er åpent til alle togavganger.

Informasjon om NSB finner du på https://www.nsb.no/ eller på kundeservice tlf. 815 00 888

Informasjon om buss i Oppland finner du på https://www.opplandstrafikk.no/ eller tlf. 177

Informasjon om ekspressbusser finner du på https://www.nettbuss.no/#!/ eller tlf. 40 70 50 70

Gavekort for Ringebu Markedsforening kan kjøpes på Ringebu Libris.

(Bedrifter kan kontakte Ringebu kommune kultur tlf. 61284700 eller e-post kultur@ringebu.kommune.no

Ved spørsmål ta kontakt på tlf. 61 28 47 00 eller 61 28 30 00

Bakgrunn

I 2011 slo Ringebu Reiseliv (RR) og Ringebu Markedsforening seg sammen til èn forening; Ringebu Markedsforening (RMF). RMF sine medlemmer har gjennom flere år arbeidet målrettet med å skape positiv utvikling og aktivitet i Ringebu, og er i dag en interesseforening og en samarbeidsarena for alle som ønsker å støtte opp om dette arbeidet – både bedrifter, privatpersoner og lag/foreninger.

Vi tror man kommer raskt frem alene, men lengst sammen. Derfor er virksomheten basert på et samspill mellom fjell og landsby, og offentlig og privat. En levende landsby med varierte møteplasser, en god funksjonsmiks av spennende butikker og servicetilbud, og et mylder av kulturarrangementer året rundt er en berikelse for både hyttebeboere, hotellgjester og ikke minst innbyggere i kommunen og resten av Gudbrandsdalen. Samtidig er de unike fjellområdene i kommunen og produktene som tilbys i tilknytning til disse et viktig grunnlag for både bosettings- og besøksattraktiviteten i Ringebu.

Fellesnevneren er behovet for helhetlig produktutvikling og informasjonsarbeid. For å sikre kapasitet til å drive med dette kjøper RMF 30 % sekretariat av kulturenheten i Ringebu kommune, lokalisert på kulturkontoret på Kaupanger, til en verdi av om lag 230 000,- hvert år. Virksomheten finansieres via medlemskontingenter, så jo flere vi er med, jo mer kan vi få til sammen. Det blir tross alt ikke mer moro enn vi skaper sjøl 🙂 Det er ulike typer kontingenter for ulike typer medlemmer; fra støttemedlemmer og huseiere til større bedrifter. Les om hvordan du blir medlem her.

#venabygdsfjellet #november #sunrise #winterinnorway #goodmorningnorway #goodmorning

A photo posted by Merete (@hildegunnmb) on

 

Dette jobber vi med:

1. Informasjon og profilering – vi forteller om hva Ringebu har å by på!
 • Facebook – Facebooksiden «Landsbyen Ringebu» er RMF sin offisielle facebookside. Alle RMFs medlemmer har administrasjonstilgang på siden. Ved å dele de gode historiene fra livet i skisporet, kakaokoppen på hotellet, mylderet i gågata eller parken, kulturarrangementet eller sykkelkurset, bidrar vi i fellesskap til å styrke omdømmet av kommunen som attraktivt besøks- og bosted.
 • Ringebu.com – den offisielle informasjonsportalen som viser hvilke tilbud og muligheter som Ringebusamfunnet byr på. Utover fellesgoder har medlemsbedrifter eksklusiv synlighet på siden. I landsbyen kan folk gratis logge seg på trådløst nett, og Ringebu.com er selvfølgelig startsiden!
 • Synlighet i øvrige kanaler – i tillegg sørger sekretariatet for synlighet av ekstraordinære arrangementer og tilbud lokalavisene GD og Dølen, hyttemagasinet m.m.
 • Gavekort for RMF selges ved Ringebu Libris for vel kr 380 000 årlig. Gavekort kan brukes på alle medlemsbedrifter og er populære gaver som resulterer i økt omsetning hos medlemsbedriftene. (Info om gavekort her)
 • Landsby og kommunekartet er produsert med støtte fra RMF, og er et kunstnerisk og hendig «oppslagsverk» for turister som vil få en oversikt over hva vi har å by på. Kartet finnes i brosjyreformat de fleste steder hvor tilreisende ferdes, for eksempel i Stavkirka, på Ringebu Prestegård og på Skysstasjonen, i tillegg til i butikker, på hotell osv. Kartet har blitt et visuelt hjelpemiddel for å bedre kunne utøve vertskapsrollen overfor besøkende, når vi henviser gjester til hverandre og forklarer beliggenheter og muligheter i området.

#ringebuskysstasjon #landsbyenringebu #nsbventerom#dølen #gdbilder

A photo posted by Kristin Brandstadmoen (@krisbrandstadmoen) on

 

freewifi_landsbyenringebu_653x618

 

2. Aktiviteter- et fellesgode som skaper møteplasser, trivsel og handel
Ringebu markedsforening står bak en rekke inkluderende, omdømmebyggende tiltak og arrangement som både lokalbefolkning og besøkende har glede av:

 • Torghandel. RMF ansetter torghandelansvarlige til å organisere og gjennomføre dette i samarbeid med bedriftene i sentrum, samt frivillige, lag og foreninger. De siste årene har det vært fokus på rekruttering/ involvering av yngre torghandelansvarlige. Dette for å gi verdifull erfaring og kompetanse innenfor prosjektledelse, organisasjonsarbeid og arrangement til lokale unge, og for å få nyskaping og engasjement av yngre målgrupper i området.
 • Ringebudagene. Ringebudagene har status som Fyrtårnsarrangement i Ringebu kommune, og støttes fra fond for kulturbasert næringsutvikling. Det nedsettes en årlig arrangementskomitè fra RMF som står for gjennomføring og videreutvikling av arrangementet.
 • Fårikålfestivalen er et spennende arrangement i vekst, der Midt-Gudbrandsdal regionråd har vært prosjekteier frem til og med 2015. Fra 2016 ble festivalen overført til RMF. Fårikålfestivalen har status som fyrtårnarrangement i Ringebu kommune og støttes av fond for kulturbasert næringsutvikling.
 • Vinterfestdag under den årlige Vinterfesten som leder til World Cup i Kvitfjell. Denne dagen fylles sentrum med ulike trivelige og stemningsfulle vinteraktiviteter, som bålpannegrilling og underholdning. Dette gjør at folk tar turen til sentrum for å treffes.
 • Julegateaktiviteter. Ringebu har en flott julegate som av mange har blitt omtalt som «den ekte Skomakergata». Det er ikke nødvendigvis pekefingre for å handle lokalt som avgjør hvor folk legger handleturen før jul, det er vel så mye kombinasjonen av å kunne få ordnet så mye som mulig på ett sted, samtidig som man kan nyte julestemning i omgivelser som byr på trivelig atmosfære. Ved å være medlem i RMF bidrar du til å skape dette, da RMF legger ressurser i miljøskapende tiltak som ekte granbarpynt, høytidelig julegateåpning med aktiviteter som pepperkakehuskonkurranse, julegrantenning og nissebesøk.
 • LandsbyBoden er et nytt tilbud fra 2016, som skal bidra til at flere er med på å skape aktiviteter og arrangementer i landsbyen. Det er en utstyrsbank med diverse rekvisita som bålpanne, halmbunter m.m. til gratis utlån for sentrumsarrangement. Drives av RMF v/ leder Hans Dalberg.

 

Hvem sitter i styret i Ringebu Markedsforening i 2017

Roger Melgårdshagen,  leder i 2018

Rob de Jong, reiseliv som nestleder i 2018

Vibeke Furst Holtmann, reiseliv

Line Tvete, reiseliv

Frode Martinsen, kommune landsbyråd

Vara reiseliv: Lars Lundbakken

Vara handel: Jaap Kerkvilet

Vara landsbyråd: Ole Anders Listad

Sekretær: Anne Vestad