Om Ringebu Markedsforening

I 2011 slo Ringebu Reiseliv (RR) og Ringebu Markedsforening seg sammen til èn forening; Ringebu Markedsforening (RMF). RMF sine medlemmer har gjennom flere år arbeidet målrettet med å skape positiv utvikling og aktivitet i Ringebu, og er i dag en interesseforening og en samarbeidsarena for alle som ønsker å støtte opp om dette arbeidet – både bedrifter, privatpersoner og lag/foreninger.

Vi tror man kommer raskt frem alene, men lengst sammen. Derfor er virksomheten basert på et samspill mellom fjell og landsby, og offentlig og privat. En levende landsby med varierte møteplasser, en god funksjonsmiks av spennende butikker og servicetilbud, og et mylder av kulturarrangementer året rundt er en berikelse for både hyttebeboere, hotellgjester og ikke minst innbyggere i kommunen og resten av Gudbrandsdalen. Samtidig er de unike fjellområdene i kommunen og produktene som tilbys i tilknytning til disse et viktig grunnlag for både bosettings- og besøksattraktiviteten i Ringebu.

Fellesnevneren er behovet for helhetlig produktutvikling og informasjonsarbeid. For å sikre kapasitet til å drive med dette kjøper RMF 30 % sekretariat av kulturenheten i Ringebu kommune, lokalisert på kulturkontoret på Kaupanger, til en verdi av om lag 230 000,- hvert år. Virksomheten finansieres via medlemskontingenter, så jo flere vi er med, jo mer kan vi få til sammen. Det blir tross alt ikke mer moro enn vi skaper sjøl 🙂 Det er ulike typer kontingenter for ulike typer medlemmer; fra støttemedlemmer og huseiere til større bedrifter. Les om hvordan du blir medlem her.

 

Dette jobber vi med:

1. Informasjon og profilering – vi forteller om hva Ringebu har å by på!
 • Facebook – Facebooksiden «Landsbyen Ringebu» og Instagram-profilen «Landsbyen Ringebu» er RMFs offisielle sosiale medier-sider og driftes av sekretariatet v/ Glimt Media. Ved å dele de gode historiene fra livet i skisporet, kakaokoppen på hotellet, mylderet i gågata eller parken, kulturarrangementet eller sykkelkurset, bidrar vi i fellesskap til å styrke omdømmet av kommunen som attraktivt besøks- og bosted.
 • Ringebu.com – den offisielle informasjonsportalen som viser hvilke tilbud og muligheter som Ringebusamfunnet byr på. Utover fellesgoder har medlemsbedrifter eksklusiv synlighet på siden. I landsbyen kan folk gratis logge seg på trådløst nett, og Ringebu.com er selvfølgelig startsiden!
 • Synlighet i øvrige kanaler – i tillegg sørger sekretariatet for synlighet av ekstraordinære arrangementer og tilbud lokalavisene GD og Dølen, hyttemagasinet m.m.
 • Gavekort for RMF selges ved Ringebu Norli, Hev Ringebu og via gavekort-appen igive, for vel kr 400 000 årlig. Gavekort kan brukes på alle medlemsbedrifter som er med i gavekortordningen, og er populære gaver som resulterer i økt omsetning hos medlemsbedriftene. (Info om gavekort her)
 • Landsby og kommunekartet er produsert med støtte fra RMF, og er et kunstnerisk og hendig «oppslagsverk» for turister som vil få en oversikt over hva vi har å by på. Kartet finnes i brosjyreformat de fleste steder hvor tilreisende ferdes, for eksempel i Stavkirka, på Ringebu Prestegård og på Skysstasjonen, i tillegg til i butikker, på hotell osv. Kartet har blitt et visuelt hjelpemiddel for å bedre kunne utøve vertskapsrollen overfor besøkende, når vi henviser gjester til hverandre og forklarer beliggenheter og muligheter i området.

 

freewifi_landsbyenringebu_653x618

 

2. Aktiviteter- et fellesgode som skaper møteplasser, trivsel og handel
Ringebu markedsforening står bak en rekke inkluderende, omdømmebyggende tiltak og arrangement som både lokalbefolkning og besøkende har glede av:

 • Torghandel. Hver sommer kan torghandlere fra fjern og nær komme til Landsbyen for å selge sine varer og produkter midt i sentrumskjernen.
 • Ringebudagene. Ringebudagene har status som Fyrtårnsarrangement i Ringebu kommune, og støttes fra fond for kulturbasert næringsutvikling. Det nedsettes en årlig arrangementskomité fra RMF som står for gjennomføring og videreutvikling av arrangementet.
 • Fårikålfestivalen er et spennende arrangement i vekst, der Midt-Gudbrandsdal regionråd har vært prosjekteier frem til og med 2015. Fra 2016 ble festivalen overført til RMF. Fårikålfestivalen har status som fyrtårnarrangement i Ringebu kommune og støttes av fond for kulturbasert næringsutvikling.
 • Vinterfestdag under den årlige Vinterfesten som leder til World Cup i Kvitfjell. Denne dagen fylles sentrum med ulike trivelige og stemningsfulle vinteraktiviteter, som bålpannegrilling og underholdning. Dette gjør at folk tar turen til sentrum for å treffes.
 • Julegateaktiviteter. Ringebu har en flott julegate som av mange har blitt omtalt som «den ekte Skomakergata». Det er ikke nødvendigvis pekefingre for å handle lokalt som avgjør hvor folk legger handleturen før jul, det er vel så mye kombinasjonen av å kunne få ordnet så mye som mulig på ett sted, samtidig som man kan nyte julestemning i omgivelser som byr på trivelig atmosfære. Ved å være medlem i RMF bidrar du til å skape dette, da RMF legger ressurser i miljøskapende tiltak som ekte granbarpynt, høytidelig julegateåpning med aktiviteter som pepperkakehuskonkurranse, julegrantenning og nissebesøk, og fra 2021 blir det meget vellykkede julemarkedet arrangert ei helg i forkant av jula.
 • LandsbyBoden er et tilbud fra 2016, som skal bidra til at flere er med på å skape aktiviteter og arrangementer i landsbyen. Det er en utstyrsbank med diverse rekvisita som bålpanne, halmbunter m.m. til gratis utlån for sentrumsarrangement.

Hvem sitter i styret i Ringebu Markedsforening i 2022

Silje Flatmoen, leder i 2022

Cecilie Hamsun, nestleder i 2022

Veslemøy Eineteig Wedum

Lars Skjeggestad Kleven

Eli Kristin Røen

Frode Martinsen, kommune landsbyråd

Vara: Sveinung Bjørge

Vara: Line Tvete

Vara: Rob de Jong

Sekretær: Therese Heramb