Fåvang østfjell er et seter-, skog-, og fjellområde beliggende på østsiden av dalen i søre del av Ringebu Kommune. I tidligere tider var dette et av landets største sammenhengende seterområder, med over 100 setrer i drift på det meste. I nyere tid er seterområdene mest brukt til forproduksjon for bygdas bønder, men du kan fortsatt møte på storfe på beite som høster av de rike utmarksressursene.

Området er også blitt et populært hytteområde for folk fra hele østlandet. Mange av disse har gått sammen om å danne Fåvang Østfjell Hytteforening. Det forgår fortsatt en kontrollert utbygging i området, noe som gir mange hytteinnbyggere i sesongen og derav økt handel og aktivitet i bygda.
I Fåvang Østfjell er det rike muligheter for variert friluftsliv som turgåing, jakt og fiske. Det felles årlig 50-60 elg i tillegg til hjortejakt, rådyrjakt, småviltjakt og ikke minst fiske i over 20 små og større vann og flere elver og bekker.

Fisking er vel også det som trekker mest folk til området, som er kjent for sin bestand av stor fjellørret. Fåvang Utmarkslag, som forvalter jakt og fiske på vegne av grunneierne i området, premierer hvert år største fisk tatt innen lagets område. Den største så langt er veid til 2,4 kg.
Mulighetene for turgåing er veldig gode og varierte fra gamle råk i skogsområdene, til Svangfjellet med sine spesielle geologiske formasjoner, ispedd små fjellvann med mulighet for fiske og bading. Svangkampen er det mest besøkte turmålet sommer som vinter, med sine 1149 m.o.h. og utsikt i det «uendelige» i alle retninger.
Utvinning av skifer har vært, og er fortsatt en betydelig aktivitet i området, og stedet har gitt navnet til Fåvangskifer som er kjent over hele landet. I Svangfjellet er det mange gamle skiferbrudd og noen steder små krypinn for de som hadde sitt virke der fra gammelt av.

Brenning eller utvinning av einerolje var også stort i området og einebæroljen gikk stort sett til eksport for medisinsk bruk. Går du i skogsområdene rundt Svangfjellet, kan du mange steder komme over rester etter gamle oljebrenneri. Utmarkslaget har også restaurert et brenneri med inventar ved Stulsåa mellom Svarttjønnet og Stulsåtjønnet. Brenneriet står åpent for alle.
På Gullhaugen ligger Fåvangfjellet Sportskapell og setermuseum med oljebrenneri. Her er det forskjellige aktiviteter som gudstjenester, sang og musikkstevner og Gullhaugløpet. I sommerferieukene kan du også få kjøpt kaffe og vaffel her, og med finvær kan dette nytes ute med utsikt til noen av de beste fiskevann i bygda.
Det er også milevis med veier som er godt egnet til sykkelturer, og etter disse kommer du også inn til snaufjellet i Statsallmenningen som gir store muligheter for variert friluftsliv hele året.
Skiløypenettet er godt utbygd, og har forbindelse med Trolløypa som går fra Venabygdfjellet i nord til Sjusjøen i sør. I 2015 gikk Fåvang Østfjell Hytteforening, Gopollvegen og Fåvang Utmarkslag sammen og stiftet Fåvang Løypelag som sørger for gode skiløyper i Fåvang østfjell. Løypene knyttes sammen med løyper lenger nord via Trolløypa, og i sørlig retning er det tre forbindelser til det omfattende løypenettet i Øyer.

Tekst: Trond Kleven.