Mammuthodeskalle

Skulpturen i Fåvang er en naturtro kopi av en mammuthodeskalle i dobbel størrelse, delvis nedgravd og plassert ned mot vannkanten ved dammen ved Kvitfjelltunet. I området er det tidligere gjort flere funn etter mammut. Fåvang er på Norgestoppen blant funnsteder for mammut og er helt unikt i nasjonal sammenheng.

Prosjektet Vegskille består av kunstprosjekter i fem kommuner i Gudbrandsdalen. Kunsten skal være med på å utvikle tettstedene langs nye E6.

Vegskille er et prosjekt som ble utviklet av Oppland fylkeskommune i årene 2014–2019 som et svar på spørsmålet: Hvordan vitalisere tettstedene når E6 flyttes ut og får en helt ny trasé? Hvordan kan kunst i det offentlige rommet skape interessepunkter i tettstedene?

Fylkeskommunen har samarbeidet med Statens vegvesen, Visit Lillehammer og kommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel om prosjektet. KORO har bidratt med støtte.

Gjennom et forprosjekt i kommunene har ulike kunstnere betraktet stedenes egenart og utviklet ulike kunstprosjekter. I Ringebu arrangerte kommunen en invitert konkurranse mellom fem kunstnere/kunstnergrupper. I de andre kommunene er det gitt direkte oppdrag.

Mammutskulpturen i Fåvang. Foto Linda Bakke
Mammutskulpturen i Fåvang. Foto Linda Bakke