Her er en oversikt over lag og foreninger i Ringebu kommune. Lag og foreninger er selv ansvarlig for at kontaktinfo er oppdatert. Kontakt Kristin Brandstadmoen på tlf 61 28 47 00.