Lågen Ringebu
Lågen i Ringebu – Foto: Tor Ivan Boine