JAKT, FISKE OG FRILUFTSLIV
Utmarka i Ringebu har meget gode jakt- og fiskemuligheter, samt ypperlig turterreng. Ca. 560 000 daa er statsallmenning som forvaltes av Ringebu fjellstyre, mens ca. 500 000 daa er privat og forvaltes av sju grunneierlag (Ringebu Utmarkslag). Det selges kort for småviltjakt og stangfiske i hele kommunen. Felles stangfiskekort gjelder for alle kommunens vassdrag (med unntak at to vann). Ørreten er det dominerende fiskeslaget i innsjøene. Kvaliteten er meget bra, og vekten på ørretene kan komme opptil 9-10 kg i Lågen, og opp mot 3 kg i noen av innsjøene. Enkelte vann har i tillegg abbor, sik og/eller røye, og i Lågen finnes også lake. Det er muligheter for isfiske. I tillegg finnes det muligheter for jakt.

Båndtvang fra og med 1. april (1. mars innenfor Rondane nasjonalpark) til og med 15. oktober.
Ferdsel på innmark kun når den er frosset eller snølagt, og ikke i tidsrommet 30. april til 14. oktober.
Rydd raste- og teltplass etter deg.
Bruk av ild i skog og mark er forbudt fra 15. april til 15. september.

View this post on Instagram

#dolen #gd#visitnorway #

A post shared by Kristin Brandstadmoen (@krisbrandstadmoen) on

Ringebu fjellstyre
Administrerer jakt og fiske i statsallmenningene i Ringebu. Jakt på elg (kvote på ca. 70 dyr), villrein (kvote på ca. 250 dyr) og småvilt. Når det gjelder muligheter for jakt anbefaler vi å sjekke på Fjellstyrets hjemmeside. Fjellstyret har flere treningsfelter for fuglehund og elg- og harehund, samt fiskemuligheter i ca. 30 vann og vassdrag. De har i tillegg båtutleie, gapahuker og åpne buer. Tlf.: 61 28 31 12/13, www.ringebu-fjellstyre.org.

Ringebu utmarkslag
På privat grunn i kommunen selges det kort for småviltjakt og stangfiske. Ulike informasjons- og tilretteleggingstiltak er gjennomført i store deler av kommunen. Elgstammen er solid, og det felles ca. 130 dyr i året. I tillegg er det rådyr, villrein og hjortejakt. Se mer på www.ringebu-natur.no.
Ringebu og Fåvang Jæger- og fiskeforening
Tilbud til alle aldersgrupper. Bidrar med utlån av utstyr samt kurs og turledere. Administrerer treningsfelt for elg- og harehund i statsallmenningen. Se mer om lokallaget på www.njff.no.