Ringebu Stavkirke og Prestegard er et kulturhistorisk senter i distriktet. I sommersesongen 2017 (10. juni – 3. september) er det åpent alle dager fra kl. 10.00- 17.00. Det er guiding og sommerkonserter i kirka, og stavkirkeutstilling, kunstutstillinger og kafè på prestegarden. Der kan man også besøke den prisbelønte prestegårdshagen. Billetter kjøpes på stedet.

For mer info:
Nettside: https://ringebustavkirke.no/prestegarden/
Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard
Besøksadresse: Vekkomsvegen 433. 2630 Ringebu

Ringebu stavkirke ble bygget omkring år 1220. Den er en av 28 gjenværende stavkirker her i landet, og er en av de største. Fram til reformasjonen i 1536 sto kirken nærmest uendret. I 1630 ble kirken ombygd av byggmester Werner Olsen, og fikk året etter det karakteristiske røde tårnet. Under kirken er det funnet stolpehull etter en eldre kirke som hadde stått på stedet på 1100-tallet. Stolpekirkene var forgjengerne til stavkirkene, der stolpene ble satt rett ned i jorda. Disse råtnet, og kirkene sto ikke lenger enn ca. 100 år. Fra den eldste stolpekirken er døpefoten i kleberstein bevart, og står fortsatt i stavkirken. Ved arkeologiske utgravninger i grunnen under kirka i 1980-81, ble det funnet rundt 900 mynter og andre gjenstander. De fleste av myntene er fra middelalderen, særlig fra Håkon Håkonsons tid, 1217-1263. En del av funnene er utstilt i Ringebu Prestegard. Stavkirken er soknets hovedkirke, og er fortsatt i daglig bruk.

Ringebu stavkirke er bygget ca. 1220. Den er en av 28 gjenværende stavkirker i Norge, og en av de største. Kirken er av Borgundtypen, og står fortsatt på opprinnelig plass med bevart stavkonstruksjon. Kirken har en utskåret inngangsportal i dragestil. Den ble ombygd og utvidet på 1600-tallet. Kirken ligger i Ringebu kommune i Oppland, ca. 60 km nord for Lillehammer. Norge var i union med Danmark fra 1380, og den lutherske reformasjonen ble innført i 1536. Etter reformasjonen ble kirken ombygd i 1630 av byggmester Werner Olsen, og fikk i 1631 det karakteristiske røde tårnet. Svalgang, sideskip og apsis ble fjernet,samt at det innvendige taket ble senket. Kirken ble første gang malt i 1717, og da taket lå lenger ned ble bare den nedre halvdelen av veggene malt. Kirken var på ett tidspunkt helt hvit, men ble ført tilbake til opprinnelig bemaling under det omfattende restaureringsarbeidet i 1921. #visitinnlandet #kirke #stavkirke #stavchurch #visitnorway #ringebu #gudbrandsdalen #churche #visitoppland #ringebustavkirke #churchesoftheworld

Et innlegg delt av Bård (@hamarfralufta)

Ringebu Prestegard ble bygget i 1743, og ble benyttet som prestebolig fram til 1991. Prestegarden ligger i naturskjønne omgivelser like ved Ringebu Stavkirke. I 1980-81 ble det gjort en del arkeologiske funn ved stavkirken, og et utvalg av funnene vises i Stavkirkeutstillingen og skiftende kunstutstillinger. Ringebu Prestegard er åpen i sommersesongen. Stedet består av fem fredede bygninger, som ligger vakkert til ved Ringebu stavkirke nær E-6 syd for Ringebu sentrum. Hovedbygningen er fra 1743. De viktigste aktivitetene i Prestegarden er:

  • Kunstutstillinger – skiftende utsilling hver sommer
  • Stavkirkeutstilling
  • Historisk rose og staudehage
  • Barnehage og kunstskoleutstilling

Sammen med kirken og den gamle Gildesvollen, som er Ringebu kommunes Tusenårssted, danner disse historiske stedene et kulturelt sentrum i kommunen.

 

Siden 1997 har Prestegarden fungert som galleri og serveringssted. Her arrangeres utstillinger i sommerhalvåret, konserter og familiedager.

 

 

 

Prestegarden er møteplass for grupper og foreninger hele året. Stedet er åpent for utleie for møter, selskaper, mindre konferanser og seminar. Den fredete Prestegarden ligger museumsavdelingen med gjenstander fra utgravningene i stavkirken og en halvtimes film om stavkirken,

Prestegardshagen er gjenskapt med gamle stauder fra Ringebu, hardføre roser, urtebed, frukttrær, bærbusker og fjellhage med mere. Etter avtale får besøkende guidet tur i hagen.

 

 

Pilgrimsleia går rett utenfor Prestegarden.

 

I kaféen er det enkel servering i åpningstiden i utstillingsperioden. Her er en liten butikk, der noen av de utstilte arbeidene er til salgs. Ringebu Prestegard er skiltet fra E6, 3 km sør for Ringebu sentrum.
Følg veien 100 meter nord for Ringebu stavkirke.