Skulpturen i Ringebu er en tredimensjonal forstørret utgave av en av dragene i portalen til Ringebu stavkirke. Drager i stavkirkeikonografien er et symbol på det onde som bekjempes av drager. Dyrene som ble portrettert på stavkirker ble også sett på som bindeledd mellom denne verden og den andre. Dragen er plassert der Brugata møter Pilegrimsleden/Panoramavegen i Ringebu sentrum

Prosjektet Vegskille består av kunstprosjekter i fem kommuner i Gudbrandsdalen. Kunsten skal være med på å utvikle tettstedene langs nye E6.

Vegskille er et prosjekt som ble utviklet av Oppland fylkeskommune i årene 2014–2019 som et svar på spørsmålet: Hvordan vitalisere tettstedene når E6 flyttes ut og får en helt ny trasé? Hvordan kan kunst i det offentlige rommet skape interessepunkter i tettstedene?

Fylkeskommunen har samarbeidet med Statens vegvesen, Visit Lillehammer og kommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel om prosjektet. KORO har bidratt med støtte.

Gjennom et forprosjekt i kommunene har ulike kunstnere betraktet stedenes egenart og utviklet ulike kunstprosjekter. I Ringebu arrangerte kommunen en invitert konkurranse mellom fem kunstnere/kunstnergrupper. I de andre kommunene er det gitt direkte oppdrag.

Ringebudragen med folk.
Ringebudragen. Foto Britt Åse Høyesveen