Landsbygalleriet blir til- fra idè til virkelighet

Landsbygalleriet

Foto: Tor Ivan Boine

 

Idèen om å etablere et landsbygalleri oppstod våren 2014 som et privat initiativ fra Britt Åse Høyesveen og Eva Rødsrud- Krömeke, som på denne tiden drev «Felles Glede» øverst i sentrum. Det var et ønske om å tilrettelegge og invitere folk til å utforske større deler av sentrum, og i tillegg skape en besøksattraksjon som innbyggere og besøkende ville ha glede av.

Høsten samme år ble det tatt initiativ til å samle lokale fotografer som kunne tenke seg å være med å starte et slikt galleri. Et galleri ville ikke bare være til glede for publikum i landsbyen, men ville også bidra til å skape et nettverk og et felleskap for fotomiljøet i Ringebu. Galleristene skulle være folk med ulik bakgrunn/nivå- fra hobbyfotografen til den profesjonelle fotograf. Fellesnevneren var en interesse for foto, og et ønske om å stille ut sine bilder og være en del av et fotofelleskap.

Gruppa med landsbygallerister vokste til å til slutt favne om 13 lokale gallerister, i et aldersspenn fra 15 til 70, og med tilhørighet fra ulike deler i kommunen. Ringebu kommune anerkjente konseptet som et positivt bidrag til utvikling av landsbyen, og stilte møtelokaler til disposisjon i oppstartsfasen. Det ble gitt tilsagn om støtte fra næringsfondet dersom ikke andre finansieringsmuligheter bidro til å realisere konseptet, og dette sikret dermed fremdrift og optimisme. Kommunen har også vært pådriver og «framsnakker» gjennom blant annet å invitere HKH Dronning Sonja til offisiell åpning. Dette lot seg dessverre ikke realisere, men Dronningen har stående invitasjon til å være utstiller på gjesteutstillingsplassen i Landsbygalleriet, og dette er noe galleristene kan følge opp på et senere tidspunkt.

 

 

landsbygalleriet
Mammut reklame sjekker at alt er riktig. Foto: Tor Ivan Boine

 

Konseptutvikling/ innhold og organisering har blitt utarbeidet gjennom flere arbeidsmøter fra vinter 2014 og utover våren 2015, frem til åpning i påsken 2015. Alle fotografene har bidratt på ulike måter med idèer og løsninger til hvordan prosjektet kunne gjennomføres. Bolystprosjektleder/Birgitte har vært sparringspartner undervegs i oppstartsfasen, og Britt Åse har som privatperson hatt en sentral rolle i organisering og etablering av landsbygalleriet.

Landsbygalleriet hadde føråpning under World Cup 2015, da bilder ble frosset ned i isblokker og stilt ut på en utstillingsbenk av snø, i arenaen like ved Ringebu kommune og Regionrådets telt. Ringebu Folkehøyskole var en samarbeidspartner ved å utforme utstillingsbenken og stille den til disposisjon.

Fotografene i Landsbygalleriet Ringebu i første utstillingsrunde (oppstart lørdag 28.mars 2015) var følgende personer;

Aino-Anette Søreng
Anette Romsås
Haldis Myhre Tvete
Hilde Jordbruen
Inge Asphoug
Stig Walter Nymoen
Tor Ivan Boine
Ingolf Morten Bones
Lars VendelboeTvete
Erik Åge Flyen
Evelien Lanting
Ida Myhren
Sunniva Odlo Myrvang.
Og gjestefotograf Olav Erik Storm

Offisiell åpning av Landsbygalleriet Ringebu ble foretatt av fylkeskultursjef Kyrre Dahl og daværende ordfører Erik Odlo, og den første «vandrerunda» med publikum til stede, foregikk i samarbeid mellom galleristene selv og idèhaver Britt Åse Høyesveen.

 

Galleriet skal driftes av galleristene selv, som har et eget styre. Bildene skiftes ut fire ganger årlig, og publikum kan kontakte hver enkelt fotograf om de ønsker å kjøpe bildet. På den måten blir ikke utstillingen «utdatert», men er stadig aktuell, og fotografene får en mulighet til å vise seg fram og selge bildene sine.

Landsbygalleriet på Facebook