Venabygdsfjellet er det mulig å kjøre kanefart, i regi av Venabustallen! Kanefart er lystkjøring med hest og slede vinterstid, ofte med flere hester og sleder etter hverandre.