Skulpturen i Ringebu er en tredimensjonal forstørret utgave av en av dragene i portalen til Ringebu stavkirke. Drager i stavkirkeikonografien er et symbol på det onde som bekjempes av drager. Dyrene som ble portrettert på stavkirker ble også sett på som bindeledd mellom denne verden og den andre. Dragen er plassert der Brugata møter Pilegrimsleden/Panoramavegen i Ringebu sentrum

Ringebudragen med folk.
Ringebudragen. Foto Britt Åse Høyesveen