Krysningssted for veifarende i mange hundre år og et spektakulært syn.
Tromsa bru, med tilnavnet «Den Høie Bro», er et gammelt passeringssted for veifarende. Brua er nevnt såvel på 1200-tallet, som av historikere på 1700-tallet. En ny bru ble bygget i 1997. Se mer info på pilegrimsledens nettside.